مدرسه تعطیل نیست

نویسنده : saramad موضوع : آموزش بدون دیدگاه

این روزها فقط نحوه یادگیری تغییر کرده آن هم بنا به شرایط بحرانی خاصی که کرونا برای همه به وجود آورده است.

بحرانی که دیر یا زود به اتمام می رسد و چرخه زندگی به روال عادی خود باز می گردد. اما چیزی که در این میان مهم است، از دست ندادن فرصت های در حال گذر است.

فرصت هایی که هنوز هم می توانند به منظور رشد و رسیدن به اهداف مورد استفاده قرار گیرند.

امروز ما در مجتمع آموزشی سرآمد، خدمات آموزشی خود را با توجه به شرایط کنونی جامعه، و با در نظر گرفتن سلامت دانش آموزان، به صورت مجازی با بهترین امکانات و کیفیت ارائه می کنیم.

آموزش دانش آموزان رسالت ماست، و خانواده سرآمد به دنبال آن است که با پیگیری اهداف آموزشی دانش آموزان، حتی در شرایط فعلی، به وظیفه خود در برابر آنها و جامعه عمل کند.

بنابراین با همان قدرت و انگیزه به فعالیت خود در بستری جدید و متناسب با حال و هوای این روزها ادامه می دهیم و یادآور می شویم که: مدرسه تعطیل نیست.