مقررات مدرسه سرآمد

 • غیبت ها
 1. غیبت دانش آموزان طی تماس تلفنی در همان روز باید توسط اولیا اطلاع داده شود.
 2. موجه کردن غیبت در روز بعد توسط اولیا به صورت حضوری الزامی ست. و تماس تلفنی مطلقاً به منزله موجه شدن غیبت نیست. و در صورت عدم حضور ولی از حضور دانش آموز در کلاس ممانعت به عمل خواهد آمد.
 3. تعداد غیبت های مجاز و موجه دانش آموزان در طول یک سال تحصیلی سه روز است. در غیر این صورت از انضباط وی کسر می گردد.
 • از تغییر اندازه مانتو به دلخواه خودداری گردد. در این صورت تهیه مجدد فرم مدرسه الزامی است.
 • استفاده از هرگونه زیورآلات و وسایل تزیینی نظیر کلیپس و … ممنوع است.
 • ناخن بلند، لاک، برق ناخن و آرایش ممنوع است.
 • رعایت نظافت مدرسه الزامی است.
 • رعایت کلیه مقررات طبق آیین نامه انضباطی الزامی است.
 • همه ی دانش آموزان موظف هستند پیش از ساعت 7:30 در مدرسه حاضر باشند. و به ازای هر غیبت حداقل نیم نمره از نمره انضباط کسر خواهد شد.
 • رعایت پوشش مدرسه در زمان کلاس های فوق برنامه الزامی است.

چنانچه دانش آموزی از مقررات انضباطی و درسی پیروی نکند در مرحله نخست تذکر شفاهی، مرحله ی دو تذکر کتبی و در مرحله سوم با تصمیم شورای مدرسه،  جا به جایی به مدارس دیگر را در پی خواهد داشت.

 

کارنامه

کارنامه در هر نوبت به منزله گزارش عملکرد درسی دانش آموز است.

پس از دریافت کارنامه با مراجعه به مشاور تحصیلی و دبیر مربوطه ضعف درسی دانش آموز را بیابید. و اطمینان حاصل کنید برای امتحان بعدی برطرف می گردد.

 

درباره ما بیشتر بخوانید.