توجه: به دلیل بحران شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، مدرسه سرآمد اقدام به ضبط فیلم های آموزشی برای دانش آموزان مدرسه نموده است. توجه داشته باشید که فایل های زیر دارای رمز عبور می باشند که از طریق پیامک برای دانش آموزان ارسال شده است.

__________پایه دوازدهم__________

رشته انسانی_درس ریاضی و آمار_(180mg)
رشته تجربی_درس ریاضی_(300mg)
رشته تجربی_درس زیست_(125mg)
رشته ریاضی و تجربی_درس شیمی_بخش اول_(460mg)
رشته ریاضی و ترجبی_درس شیمی_بخش دوم_(650mg)
رشته ریاضی_درس حسابان_(190mg)
رشته ریاضی_درس گسسته_(338mg)
رشته ریاضی و تجربی_درس فیزیک_(670mg)
هندسه پایه_(250mg)
رشته ریاضی و تجربی_صحبت های استاد رازمند_(73mg)

__________پایه یازدهم__________

فیلم های آنلاین
درس ریاضی_فصل سوم_تکمیل تابع_(87mg)
درس ریاضی_لگاریتم_(135mg)
درس زیست_(185mg)
درس شیمی_(438mg)
درس فیزیک_(710mg)

__________پایه دهم__________

فیلم های آنلاین
رشته ریاضی و تجربی_درس فیزیک_(620mg)
رشته ریاضی و تجربی_درس ریاضی_(550mg)
رشته تجربی_درس زیست_(403mg)
رشته انسانی_درس عربی_(35mg)

__________پایه نهم__________

درس ریاضی_بخش اول_(530mg)
درس ریاضی_بخش دوم_(440mg)
درس زیست_(66mg)

__________پایه هشتم__________

ریاضی_(650mg)
شیمی_(162mg)
فیزیک_(164mg)

__________پایه هفتم__________

ریاضی_(529mg)
فیزیک_(248mg)