فارسی: درس دوازدهم

در این ویدئو خانم استاد حسین زاده از اساتید دبیرستان دخترانه سرآمد مبحث درس دوازدهم (کاوه دادخواه) از فارسی یازدهم را آموزش می دهند. امیدواریم برای تمامی دانش آموزان و علاقه مندان مفید باشد.


انگلیسی: درس دوم

در این ویدئو خانم استاد پیشه ورز از اساتید دبیرستان دخترانه سرآمد مبحث درس دوم از انگلیسی یازدهم را آموزش می دهند. امیدواریم برای تمامی دانش آموزان و علاقه مندان مفید باشد.


انگلیسی: درس سوم

در این ویدئو خانم استاد پیشه ورز از اساتید دبیرستان دخترانه سرآمد مبحث درس سوم از انگلیسی یازدهم را آموزش می دهند. امیدواریم برای تمامی دانش آموزان و علاقه مندان مفید باشد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید