دبیرستان دخترانه  سرآمد خدمات خود را در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه در دو بخش آموزش و برنامه ریزی به شرح زیر ارائه می دهد.

پایه دهم دبیرستان

 1. برگزاری آزمون تعیین سطح و اجرای طرح “استارت” در تابستان
 2. اجرای طرح “یک گام به جلو” در پایان تابستان
 3. برنامه ریزی درسی بر مبنای سبکهای یادگیری: دیداری و شنیداری
 4. تشکیل پرونده مشاوره ای-تحصیلی بر اساس آزمون های روانشناختی
 5. اجرای طرح دانش آموز هدفمند بر مبنای چشم انداز شغلی و تحصیلی
 6. برگزاری آزمون های هدفمند مرحله ای، تحلیل کارنامه و گزارش به اولیاء
 7. آموزش مفهومی و کامل جامع دروس تخصصی و عمومی هر رشته

پایه یازدهم دبیرستان

 1. اجرای طرح “جمع بندی تکمیلی-تستی” دروس دهم در تابستان
 2. اجرای طرح “یک گام به جلو” در پایان تابستان
 3. اجرای طرح “رتبه تک رقمی کنکور” از نیمه ی دوم سال(طرح هجده ماهه)
 4. برنامه ریزی کنکوری هدفمند بر مبنای سطوح علمی مختلف
 5. کارگاه مهارتهای پنج گانه موفقیت در کنکور
 6. برگزاری آزمون های هدفمند مرحله ای، تحلیل کارنامه و گزارش به اولیاء
 7. آموزش مفهومی و کامل جامع دروس تخصصی و عمومی هر رشته

پایه دوازدهم دبیرستان

 1. برنامه ریزی کنکوری هدفمند بر اساس سطوح علمی(استارت-نرمال-پیشگام)
 2. برنامه ریزی درسی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه بر اساس هدفمندی داوطلب
 3. جمع بندی زیگوراتی دروس عمومی و اختصاصی در تابستان، دی و نوروز
 4. طرح “انگیزش همتا” با رتبه های برتر کنکور
 5. پایش سلامت روان داوطلبان کنکور
 6. کارگاه مهارتهای هفت گانه موفقیت در کنکور
 7. آموزش مفهومی و کامل جامع دروس تخصصی و عمومی هر رشته
 8. برگزاری آزمون های هدفمند مرحله ای، تحلیل کارنامه و تنظیم برنامه راهبردی

 

دستاوردها

پذیرفته شدگان دبیرستان سرآمد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

رتبه های برتر دبیرستان دخترانه سرآمد در آزمون های سراسری سالهای اخیر بهترین گواه بر عملکرد مجموعه ماست.

 

امکانات دبیرستان دخترانه سرآمد را ببینید.

جوایز دبیرستان دخترانه سرآمد را ببینید.

 

دبیرستان دخترانه سرآمد: همراه دانش آموزان هدفمند